Förebygg diskriminering i arbetet

Arbetsplatsen kan ibland kännas precis som en skola. Man kan bli mobbad, utstött och helt enkelt illa behandlad. Du blir helt enkelt diskriminerad i arbetslivet och det är inget som någon ska behöva leva med eller acceptera. Det är din fulla rätt att få må bra på jobbet och inte känna olust över att gå dit någonsin. Därför så har man i Sveriges lagar infört en speciell lag angående just diskriminering på arbetsplatser. Det är en sammanfattande diskrimineringslag som innan var delad i jämställdhetslagen och de som innan kallades diskrimineringslagarna som idag har blivit med specificerade för olika typer av diskriminering i samhället.

Vad gör man när man blir diskriminerad på jobbet?

Befinner man sig i en situation där man blir diskriminerad eller illa behandlad på något sätt på sitt arbete är det svårt att veta hur man ska handla för att ta sig ur det. Det viktigaste är att man inte är tyst om det och accepterar hur man blir behandlad. Eftersom att diskriminering är något som får många att må väldigt dåligt så behöver man aldrig känna sig ensam eller konstig. Man kan bli diskriminerad och mobbad för i princip vad som helst.

Religion, kultur, kön, vikt, utseende, ja vad som helst. Det betyder inte att du är annorlunda, bara att de som vistas kring dig inte har någon empati för andra medmänniskor. Så antingen kan du ta kontakt med den som är personalansvarig på ditt jobb för att diskutera problemet. Eller prata med någon utomstående för att få tips och råd på vad du ska göra. Men är det väldigt illa och du utsätts för trakasserier dagligen så kan du även polisanmäla det och det blir en rättssak. Det viktigaste är som sagt att du håller på din rätt att må bra på ditt arbete.

Kognitiv beteendeterapi för par

KBT parterapi som det även är kallat, kognitiv beteendeterapi för par, är väldigt vanligt idag och är ett stort hjälpmedel för par som behöver hjälp i sitt förhållande. Det kan handla om såväl mindre problem som stora problem som förstör er vardag helt och totalt. Oavsett vad det är ni känner att ni behöver hjälp med kan KBT parterapi hjälpa er vidare med vad det är som behöver åtgärdas eller förändras för er som par i ett förhållande som måste fungera såväl i vardagen som när man har semester och helger, tillfällen som skapar mer problem för par än vad man kan tro utifrån.

Eftersom att på semestern har man alltid höga förväntningar på att allting ska bli så bra om man reser bort eller bara ska vara hemma och umgås, men det blir ett liv tätt inpå varandra, man ska komma överens och vara glad hela tiden även om man är trött och bara vill vara ensam. Ja det är många krav som kan göra att man istället börjar bråka och få problem på sin semester.

 Ta hjälp av KBT för att ta er igenom problemen i förhållandet

Men ta då hjälp genom att gå på KBT parterapi för att ta er igenom de problem som har uppstått. Terapin början nästan alltid med tre samtal, det första samtalet där ni som par går på en session och går igenom vad det är som är de grundläggande problemen och sedan två enskilda samtal där ni går själva och pratar med er terapeut om vad det är ni behöver hjälp med som par för att ta er igenom och reda ut.

Sedan kommer en plan för att hjälpa er läggas fram där det finns konkreta hjälpmedel istället för bara diskussion och samtal som det ofta är med andra terapimetoder. KBT parterapi är till för alla olika typer av par, oavsett civilstatus eller sexuell läggning.